Školící a lektorská činnost

Pracovníci jednoucí ve lžíci bagru

Oblast BOZP, PO a Krizového řízení je v dnešní době důležitou součástí všech podniků, sdružení i státních institucí. Firmy podnikající v této oblasti nabízejí různou kvalitu svých služeb a různou formu jejich zajištění.

Při poskytování svých služeb dbáme na osobitý a vstřícný přístup, za který je nám odměnou spokojenost zákazníků a snižování rizik ve všech oblastech.

Jsme držiteli lektorských osvědčení, a proto jsou naši posluchači při školeních, která s námi absolvují profesionálně vedeni v přijímání a osvojení si informací a dovedností.

Školení zajišťujeme ve všech běžných oblastech, k získání základních znalostí pro BOZP, PO a Krizové řízení.

Ve školeních, která provádíme, využíváme svou lektorskou dovednost, která posluchače zaujme, pracuje s nimi a motivuje je ke spolupráci a využití přednášené problematiky.

Veškerá jednání a školení vedeme osobně, což je základní princip komunikace, vhodný pro zapamatování si důležitých zásad. Na rozdíl například od e-learingových školení.

E-learingová školení považujeme za vhodný zdroj informací a přípravy, není však dostatečný, pro zapamatování si potřebných informací, dovedností a jejich propojení. Zaměstnanec nemůže komunikovat s lektorem a vyjasnit si tak situace, kterým nerozumí nebo projednat záležitosti z praxe.

Na základě naší odbornosti zajišťujeme následující školení: