LEKTORSKÁ A ŠKOLÍCÍ ČINNOST

Oblast BOZP, PO a Krizového řízení je v dnešní době důležitou součástí všech podniků, sdružení i státních institucí. Firmy podnikající v této oblasti nabízejí různou kvalitu svých služeb a různou formu jejich zajištění.

Při poskytování svých služeb dbáme na osobitý a vstřícný přístup, za který je nám odměnou spokojenost zákazníků a snižování rizik ve všech oblastech.

Jsme držiteli lektorských osvědčení, a proto jsou naši posluchači při školeních, která s námi absolvují profesionálně vedeni v přijímání a osvojení si informací a dovedností.

Školení zajišťujeme ve všech běžných oblastech, k získání základních znalostí pro BOZP, PO a Krizové řízení.

Ve školeních, která provádíme, využíváme svou lektorskou dovednost, která posluchače zaujme, pracuje s nimi a motivuje je ke spolupráci a využití přednášené problematiky.

Veškerá jednání a školení vedeme osobně, což je základní princip komunikace, vhodný pro zapamatování si důležitých zásad. Na rozdíl například od e-learingových školení.

E-learingová školení považujeme za vhodný zdroj informací a přípravy, není však dostatečný, pro zapamatování si potřebných informací, dovedností a jejich propojení. Zaměstnanec nemůže komunikovat s lektorem a vyjasnit si tak situace, kterým nerozumí nebo projednat záležitosti z praxe.

Na základě naší odbornosti zajišťujeme následující školení:

 • Vstupní školení BOZP a PO
 • Opakovaná školení BOZP a PO (minimálně po 2 letech)
 • Školení vedoucích pracovníků BOZP, PO, Krizové řízení
 • Školení pro práce ve výškách
 • Školení zaměstnanců, kteří používají služební nebo soukromé vozidlo pro pracovní cesty
 • Školení zaměstnanců pro mimořádné situace (přepadení, vydírání, konfliktní klientela, vyhrožování násilím a bombou atd.)
 • Školení sebeobrany
 • Školení mimořádných situací pro management (únos, vydírání, vyhrožování)
 • Školení bezpečnostních zásad pro sdružení a firmy zajišťující veřejné produkce, sportovní akce, exhibice
 • Školení bezpečnostních zásad pro sdružení, obce a firmy zajišťující akce pro veřejnost (trhy, slavnosti a pod)
 • Školení bezpečnostních zásad pro vedení a obsluhu sportovišť a sportovní instruktory
 • Školení první pomoci