PORADENSKÁ ČINNOST

Poradenská činnost v oblasti BOZP, PO a Krizového řízení je velmi širokou službou. Při zajišťování našich služeb se snažíme, na základě informací a spolupráce se zákazníkem, předcházet možným problémům, řešit vzniklé nepříjemné situace, či jen zajistit zákonem stanovená opatření.

Na základě naší odbornosti zajišťujeme následující poradenství:

 • Poradenství a orientace v platné legislativě pracovně právních vztahů
 • Poradenství a orientace v personální problematice
 • Vyhodnocení stávající situace v dané oblasti
 • Návrhy opatření a řešení problémů
 • Časová flexibilita při řešení akutních situací
 • Poradenství v případě pracovních úrazů
 • Nezávislé vyšetřování pracovních úrazů
 • Posuzování objektů a podniků pro pojišťovny
 • Poradenství v řešení oblasti krizových situací
 • Bezpečnostní poradenství v rámci sportovních aktivit a klubů
 • Poradenství pro sdružení a firmy zajišťující veřejné produkce, sportovní akce, exhibice
 • Poradenství pro sdružení, obce a firmy zajišťující akce pro veřejnost (trhy, slavnosti a pod)
 • Poradenství v podnikatelských, organizačních a ekonomických činnostech
 • Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti (typologie osobnosti, relaxační programy, kosmohumanismus, motivační programy pro zaměstnance, rozvoj fyzických a duševních dovedností atd.)