Sebeobrana

V dnešní době vzrůstá poptávka po účinné sebeobraně a ne každý má čas a možnost navštěvovat pravidelné tréninky různých, dnes populárních, bojových sportů.

Ne každý má možnost udržovat si potřebnou fyzickou kondici pro tyto bojové sporty. A také velkou roli hrají i fyzické či zdravotní indispozice.

V mém systému sebeobrany na to vše beru ohled a dokážu vás naučit účinné sebeobraně, která bude přímo ušitá na vaše schopnosti a možnosti.

Již více jak 20 let vyučuji a trénuji ucelený systém sebeobrany se zbraní i beze zbraně, který čerpá z pramenů starých bojových technik používaných v Evropě ( bartitsu, kanárské palo i mano, portugalská hůl, venezuelské garote, pastevecká hůl atd.)  a přizpůsobených pro dnešní potřeby.

Vhodné pro děti od 13 let a pro dospělé muže a ženy bez omezení.

Výuka probíhá ve dvou úrovních:

  • prostá sebeobrana,
  • a systémy bojových technik dle použité zbraně.

Prostá sebeobrana – techniky přizpůsobené fyzickým a psychickým možnostem každého zájemce. (použití různých druhů holí, prvky zápasu, a úderových technik, principy sebeobrany).

Součástí sebeobrany je i možnost naučit se zacházet s vrhacími zbraněmi – nůž, sekyra.

Naučím vás házet těmito zbraněmi z různých vzdáleností a za různých podmínek.

  • Provádím návrhy, zajištění a výroba vrhacích zbraní.
  • Provádím také prezentaci, výklad k použití vrhacích zbraní a zajištění vrhacího stanoviště.

Zajišťuji výuku technik sebeobrany pro jednotlivce, ale lze si objednat i hromadný trénink, seminář či teambulding na toto téma.

Zajišťuji i  prezentace, výuku a exhibice pro veřejnost na akcích různého typu (doprovodné programy pro města, obce, firmy, hrady, zámky a jiná sdružení, akce pro děti, školy, tábory, dětské dny aj.).